wmk_product_02

Paquet de tècniques de producció

Preparació dels nostres materials crítics per
iconElectròlisi sòlida
iconFosa al buit per aliatge
iconRefinat al buit (destil·lació o sublimació al buit)
iconZona flotant
iconHidrometal·lúrgia
iconExtracció, torrat, purificació de terres rares
iconTransmissió elèctrica o intercanvi iònic
iconReducció tèrmica i electròlisi de sal fosa
iconHidrogenació o mòlta mecànica de pols
iconCreixement de silici monocristal FZ o CZ
iconSíntesi de cristall VGF, PVD, CVD ...
iconReducció, atomització i electròlisi per a nano
iconCondensació al buit, gel Sol o mètode de microemulsió per a pols II-VI 
iconSinterització al buit
iconProcés de metal·lúrgia de pols

production techniques package
State of the Art  Analytical and Test Instruments

Instruments analítics i de prova de l'estat de l'art

Difracció de raigs X XRDicon
Microscopi electrònic d’escaneig SEMicon
Espectres d’emissió de fotoluminència PLicon
Espectròmetre d’emissió atòmica de plasma acoblat inductivament ICP-AESicon
Espectrometria de masses de plasma acoblat inductivament ICP-MSicon
Espectrometria de masses de descàrrega de resplendor GDMSicon
Analitzador de mida de partícules làsericon
Provador de resistivitat d’hòsties de siliciicon
Analitzador de qualitat de superfície d’hòsties de siliciicon
Detector de partícules superficials de siliciicon


codi QR